postheadericon WSPÓŁCZESNY WYCZYNOWIEC

Z .drugiej’ strony współczesny wyczynowięę_nieustannie. otrzymuje_z zewnątrz oceny i informacje o_ sobie. Każdy trening,      każde działanie, jest mierzone i komunikowane. Prasa i telewizja ‚ roznoszą o nim wieści, omawiają, krytykują.- Żaden artysta; estrady, „sceny,  ekranu nie znajduje się pod równie, silnyin i   „gęstym ‘ ostrzałem recenzji’ (i równie bezpardonowych), jak—sportowiec.Stwarza to sytuację szczególną. Sport — zwłaszcza największe­go lotu — potrzebuje często klasztornej atmosfery — izolacji, skupienia, wstrzemięźliwości, samoograniczenia. Jednocześnie ten klasztor jest atakowany przez reporterów z magnetofonami i te­leobiektywami, jest przedmiotem plotek,’polemik, intryg. Ulec w pełni temu atakowi — oznacza dla sportowca stopniową, ale nieuchronną klęskę.

Leave a Reply

Mapa strony