postheadericon TENDENCJA DO POWSZECHNOŚCI

Zapewne miejsce rozbudowanego ponad miarą pseudowyczynu zajmie tendencja do powszechności, do umasowienia zdrowotno* -rekreacyjnej zabawy sportowej (często zresztą w formach za- wodniczych, tak’jak to jest na świecie i jak u nas być powinno).Ale  co z tamtym tysiącem? Czy wyłoni się z gromad bawiącej się sportem       młodzieży? A jeśli się  yyłoni, kto podtrzyma go(odrębnie      w,  każdej dyscyplinie), do       czasu, gdy  sito selekcyjne odłow^j przyszłych stypendystów GKKFiS, mających, odtąd za­pewnioną sportową drogę?Nie są to pytania retoryczne. Nie .jest to również głos człowieka, który chciałby wysoki wyczyn ratować w Polsce za wszelką cenę. Po prostu dostrzegam w wielu sportach indywi­dualnych i zespołowych możliwość ,załamania się.;nawet tej ^— umownej      —     tysiącosobowej bazy wyczynu.

Leave a Reply

Mapa strony