postheadericon NOWE SPORTY

zylaki_3287191

Ktoś spisuje tę zasadę, ktoś inny zawiązuje; fprmalny klub, jeden, drugi, dziesiąty. Powstaje liga miejska, związek krajowy, federacja międzynarodowa, szkolenie sędziów, wydziały trenerskie na uczelniach, badania naukowe. Z czasem angażuje się w to prestiż państwa.Tak było z wieloma dziedzinami sportu współczesnego. Trwało to zwykle długo: od wojny do zabawy, od zabawy znów do śmiertelnie-serio traktowanej działalności.Jeszcze niedawno myślano, że proces ten ma się ku. końcowi, że poza małymi udoskonaleniami techniczno-regulaminowymi poszczególnych dyscyplin wiele nie pozostaje już do wymyśle­nia. Coraz ostrzejsza konkurencja skłaniała w „starych” sportach do coraz precyzyjniej pomyślanych pomiarów czasu/ wagi, dłu­gości czy wysokości.

postheadericon NA KONTRAKTACH

pobrane (1)

Dziesiątki tysięcy Polaków pracuje w ramach Polserviće’u. Są na kontraktach zagranicznych, których gwarantem jest nasze państwo. Zarabiają dużo mniej, niż „prywatni”. W zamian mają pewność ubezpieczenia, łączność z krajem i rodziną, na którą spadają także niektóre dewizowe przywileje. Ale sportowcy nie jadą w ramach Polservice’u (może to i’niemożliwe?). Jadą, poza \ na wpół prywatną umową klubów i zgodą związku sportowego na starty, jako osoby prywatne. Muszą wiedzieć, co to znaczy: jakie ryzyko .podejmują. Nikt w świecie zachodnim nie będzie wtrącał się nadmiernie do wewnętrznych spraw kapitalistycz­nego przedsiębiorstwa, jakim jest klub piłkarski.

postheadericon ZACHOWANIE LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI

pobrane (2)

Są w tym podobne np. do fabryk samochodów, do spółek handlowych, banków i towarzystw kredytowych. W walce o sukces i prze­trwanie instytucje te od dawna zerwały z ograniczeniem swej działalności do’własnych państw i kontynentów. Sport wydawał się długo czuły na swe zakorzenienie, ale i tu szybko zaczęły się wyłomy.   Zachowanie tożsamości lokalnej w, piłkarskim Jklubię od dawna nie istnieje (aby np. w” klubie warszawskim^ grali^ wyłącznie rdzenni warszawianie). .Także narodowe i państwowe bariery są raz po raz przełamywane, nawet w przypadku krajów o odmień- nym ustroju. ;Piłka nożna w tym’ przoduje, ale zjawiska te są. znacznie rozleglejsze. Oto tenis niemal zupełnie z barier tych zrezygnował na rzecz wielkiej, kosmopolitycznej gromady węd­rownych rycerzy w służbie intratnego widowiska ,turnieju o globalnym zasięgu.

postheadericon TRANSFERY

Niemal równocześnie w kilku pismach sportowych ukazały się  informacje o wysokości sum płaconych w.dewizach przez za­graniczne kluby piłkarskie w zamian za transfer naszych za­wodników. Nie są’to’pełne informacje,” ale mimo\to wiele mó­wiące.’Okazuje się,  że, tylko garsteczka piłkarzy o najbardziej, renomowanych;nazwiskach .„liczyć/się” serio w twardej walucie.,’ Sumy przekazywane za innych sportowców jadących na Zachód ‚ na* kontraktową służbę są. skromne, nieraz , wręcz żenujące.’Dwa i      pół tysiąca dolarów tylko u .nas/ brzmi dumnie. Kto zna’tam­tejszą wartość pieniądza wie, że j*est to suma żałosna… Zwłaszcza. porównując z ceną transferów z innych krajów, np. z Jugosławii.

postheadericon TV JAKO TRENER SPORTOWY

Zwycięstwo w spotkaniu piłkarskim z Francją we wrześniu 1982 r. znów zwróciło uwagę opinii na miłe niespodzianki, jakie raz po raz sprawia nasz futbol na stadionach Europy. Tym razem zaskoczenie mogło być spore. Młoda drużyna piłkarska w Pol­sce jest uważana na ogół za niedojrzały zbiór pojedynczych ta­lentów, wyłonionych z ligowej miernoty. Skąd więc już wyniki? Przyczyny mogą być różne i pisano o nich sporo.Chciałbym dodać czynnik niedoceniony, ważny we współczes­nym-sporcie. Jest nim telewizja.Lat temu trzydzieści, młody piłkarz ligowej drużyny oglądał średnio jeden mecz w tygodniu i jeden grał.

postheadericon SPORT DZIŚ

Mecz tenisowy, lekkoatletyczny, futbolowy, kaśzykarki czy  pływacki Ameryka — Europa nie jest jakimś szczególnie ważnym wydarzeniem  dla tych dziedzin sportu. Impreza ma właściwie charakter na wpół prywatny. Widowisko obliczono, na   zysk płynący z retransmisji telewizyjnych, reklam, itp.. A jed­nak odzwierciedla w sobie proces zmian zachodzących we współ­czesnym sporcie wyczynowym     -—   zmian,     których    nie należy   lekceważyć.   Po pierwsze .— nikogo już nie obchodzi status sportowca amatorski lub zawodowy, stan jego konta bankowego, sumy które dostaje za wygrany turniej lub mecz. Pisze się oczywiście  0   tym w prasie, boj czytelnik lubi od czasu do czasu zachłysnąć   się milionami i pozazdrościć.

postheadericon UŚMIECH KALIGULI

Dziesięć, jeśli nie więcej milionów widzów oglądało w pewien późny sobotni wieczór niezwykły maraton telewizyjny. Najpierw kolejny odcinek seryjnego filmu „Ja, Klaudiusz”. Potem finał ‚ Wimbledonu: Bjorn Borg contra Roscoe Tanner. Przypadek złączył, w jeden ciąg dwa widowiska biegunowo odmienne. Przerażające dzieje rzymskich.cezarów oglądane z.bli­ska — pycha, obłęd, przemoc, okrucieństwo, zdrada/: Wielki pi­sarz angielski Robert Graves, który opowiada to wszystko us­tami cesarza. Klaudiusza,, znalazł “w reżyserze serialu . godnego adaptatora jego książek na’język filmu.- Ale tamta sobotnia te­lewizja nie poprzestała na tym. Zderzyła Klaudiusza natychmiast z innym światem, inną atmosferą, inną moralnością.

postheadericon ANABOLIKI

W kulturach wszystkich ludów tkwi, jak napisaliśmy; wyżej, tęsknota za sojuszem Siły i Moralności. Tęsknotę tę wyrażają niezliczone baśnie i mity. Powoduje ona i nami,’ kiedy, nakłada­my na sportowców wysokie wymogi etyczne, a oceny nasze bywają’ wobec nich surowsze niż wobec „zwykłych” ludzi. Tłu­maczy to zapewne lepiej fale’oburzenia wywoływane aferami raczej błahymi (porównując z innymi aferami).Jakoś rzadko dotąd’ socjologowie zabierali V głos w sprawie rośnąfcego stosowania w sporcie, .wyczynowym, środków fąrina- kologicznyćhf” tych już zakazanych i tych, których, stosowania  zaledwie się domyślamy. Nie pisali ó’tym nie dlatego , by i oni nie tęsknili do przymierza Siły i Moralności, które’ to przymie­rze ‚owe środki łamią.

postheadericon LECZENIE

Leczenie narkomani odbywa się zarówno w warunkach zamkniętych, jak i otwartych, wszystko zależy od stopnia zaawansowania choroby, bo narkomania jest chorobą. Na początku leczenia tego uzależnienia trzeba pacjenta odtruć, wypłukać z niego wszystkie narkotyki, ta część leczenia jest najłatwiejsza, jednak z całą pewnością nie zapewni ona wyjścia z nałogu przez daną osobę. Najważniejsza w leczeniu narkomanii jest terapia, zazwyczaj proponowana jest terapia grupowa, a także jednocześnie terapia indywidualna. Na terapii grupowej rozmawiają ze sobą osoby, które są uzależnione od narkotyków, każdy opowiada swoją historię uzależnienia, są oni dla siebie wzajemnym wsparciem. Na terapii indywidualnej terapeuta razem ze swoim pacjentem dochodzą do przyczyny, która stała się powodem uzależnienia. Leczenie narkomanii jest bardzo trudne, zwłaszcza wtedy kiedy uzależniony,od lat tkwi w nałogu. Tak jak w przypadku każdego uzależnienia, tak również jeśli chodzi o narkomanię, czas ma duże znaczenie, im krócej uzależniony tkwi w nałogu, tym większe są szansę, że wróci on do normy. Najważniejsze jest to aby uzależniony chciał się leczyć, to on odgrywa ty największą rolę, najlepszy terapeuta i najlepsza grupa terapeutyczna nic nie zdziała, jeśli narkoman lub narkomanka nie będą tego chcieli.

postheadericon Dietetyka – nauka w służbie zdrowiu

Częścią medycyny jest także dietetyka. Nauka ta bada sposoby naszego odżywiania pod kątem ich wpływu na ludzkie zdrowie. Sprawdza więc, jakie składniki są w naszej diecie wskazane, a jakich należy się wystrzegać, odpowiada za badanie otyłości, ale pozwala też na odpowiednie dobieranie proporcji naszej diety. To dzięki dietetyce odkryliśmy znaczenie cholesterolu, dzięki niej także wiemy, że istnieją składniki odżywcze takie jak błonnik, które skutecznie zmniejszają ryzyko zachorowania na raka. Nauka ta służy dziś człowiekowi od ciąży, do późnej starości w istotny sposób przedłużając nasze życie i sprawiając, że możemy czuć się i być zdrowsi a także efektywniejsi w pracy, w sporcie a nawet w czasie nauki. Odpowiednie diety sprzyjają nie tylko zachowaniu szczupłej sylwetki, ale pomagają też podczas zdobywania wiedzy, w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego czy podczas ciąży. Bez dietetyki bylibyśmy nie wyeliminowalibyśmy i nie ograniczyli zasięgu wielu chorób takich choćby jak osteoporoza.

postheadericon INNOWACJE

pobrane

Każdy podręcznik historii wychowania fizycznego i sportu opowiada, jakimi drogami i skąd trafiały różne dziedziny zabaw, popisów i ćwiczeń ruchowych na olimpijskie stadiony. Jedne wywodziły się z rozrywki możnych tego świata, inne z ludo­wych popisów jarmarcznych. Niektóre działania zaczęły być sportami, kiedy ich znaczenie użytkowe zmalało lub znikło. Nic bardziej wymownego niż porównanie łuku wojownika z łukiem- Jadwigi Wilejto. Grono przyjaciół ze szkolnej ławki gra w piłkę. Wymyślają sobie własne reguły; wymiary przypadkowego placyku gry przyjmują jako zasadę.

postheadericon EKSPORT MYŚLI

1546576-dr-wlodzimierz-strupinski-pracowal-300-170

Jest cząstką międzynarodowego, podziału pracy i jego wpływu na ludzkie,.osobiste losy. „Człowiek to brzmi dumnie” powiada jedna z postaci w sztuce’ Gorkiego pod znamiennym tytułem „Na dnie’’. Zdanie to ma podkreślić godność osoby ludzkiej jaka w każdej, nawet żałosnej sytuacji winna być. respektowana. To humanistyczne przesłanie rzadko bywa w teorii kwestionowane. we współczes­nym świecie. W praktyce jednak ludzie „liczą się” w naszej cywilizacji podług znaczenia, jakie ma ich uczestnictwo w zbio­rowych działaniach — ekonomicznych,, politycznych, kultural­nych itp.

postheadericon BYŁOBY IDEAŁEM

miszczak

Oczywiście byłoby ideałem, gdyby fabryka w Kanadzie zatrudniająca, tego inżyniera zwró­ciła Polsce koszty jego kształcenia, ale jest to zupełna utopia. Tymczasem taka spłata należy do piłkarskiego obyczaju między­narodowego i bywa traktowana serio. Warto się nad tym za­stanowić.   Reforma transferów powoduje najpierw gwałtowną „ucieczkę dobrze znanych gwiazd piłkarskich. Prawa rynku szybko ją przy­hamują. Na jak długo? Czy nowy bodziec — zastąpienie najlep­szych — wpłynie mobilizująco na młodych piłkarzy? Czy^ pu­bliczność okaże cierpliwość w pierwszym okresie po zniknięciu znanych nazwisk?